ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1131100058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Isankosolsuksa School
ที่อยู่ :   27 วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์
ตำบล :   ในเมือง
อำเภอ :   เมืองบุรีรัมย์
จังหวัด :   บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :   31000
โทรศัพท์ :   044-117038
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   30 มิถุนาย 2550
อีเมล์ :   Isankosol@gmail.com
เว็บไซต์ :   https://isk.ac.th