เกียรติประวัติโรงเรียน


ปี 2555-
2558 เป็นเครือข่ายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มากที่สุดของจังหวัด
ปี 2553ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความดีโดยได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมงาน “สัปดาห์ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๒” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
ปี 2553ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์ภาค 11)
ปี 2553รางวัลเกียรติคุณ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะชั้นมัธยมศึกษาระดับประเทศ งานส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
ปี 2554ได้จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนสอบได้มากเป็นอันดับ 9 ในส่วนภูมิภาค เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ปี 2554ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแต่งเพลงและหางเครื่องประหยัดพลังงาน เนื่องในงาน ๘๔ พรรษา เทิดไท้ องค์ราชันย์ มหกรรมวันประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ปี 2557ผู้ให้การสนับสนุน เมืองแปะเกมส์ สามัคคี มีน้ำใจ ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า
ปี 2560ได้เข้าร่วมโครงการโดยจัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปี2560 อย่างต่อเนื่อง
ปี 2562เป็นสถานศึกษานำร่องการพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ระดับดีมาก