TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

 TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาไปร่วมออกรายการร่วมคิด ร่วมคุย กับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการปัองกันโรคติดติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ ขอขอบคุณคุณหมออุ้ย หมอรมย์ สวท.บุรีรัมย์ ที่ให้โอกาศชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาไปร่วมจัดรายการในครั้งนี้ด้วยครับ

 คลิกดูรูปภาพ