อบรมโครงการ นวัตนกรรม เพื่อการศึกษา (ผ่านzoom)

วันนี้ คณะครูโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา นำโดย นายบัวทอง อดิดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา (รักษาการ) ได้ร่วมการประชุมออนไลน์ รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นายถิระ บุญศักดาพร ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (รักษาการโดยตำแหน่ง) เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมโครงการ