การเรียนการสอนชดเชย

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา : การเรียนการสอนชดเชยในช่วงหยุดเรียนกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส19 (Covid-19)