เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 👇