การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา

20-21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ณ ห้องประโคนชัย ชั้น 2 โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่าน ถิระ บุญศักดาพร ศึกษาธิการจังหวัดบุรรัมย์ (รักษาการ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีคณะครู บุคลากร จากหลายสังกัด ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม