ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

4 มี.ค.64 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา นำโดย นางวาสนา ตัณฑ์สุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา(รักษาการในตำแหน่ง) พร้อมด้วยคณะครู ได้ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่ นางวิมลมาลย์ รินไธสง

/ขอบคุณภาพ จากรองชาตรี จะรอนรัมย์