สอบ O-NET ม.3

13-14 มีนาคม 64 สอบ O-net ม.3 ประจำปี 2563 นักเรียนโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เดินทางไปสอบที่สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 1 โดยมีนายทองส่วน งามปัญญา และนายสมคิด แสงแก้ว ไปช่วยดูแล และรับ-ส่งนักเรียน ขอบคุณสายรถน้าสุเทพ
สมบังใด ที่ส่งนักเรียนมาสอบและรองวาสนา ตัณฑ์สุระ ที่มาเลี้ยงน้ำและไอศรีมนักเรียนด้วยนะครับ (พากันหิวข้าวจนลืมเก็บภาพ) บรรยากาศการมาสอบ O-net