แนะแนว การศึกษา ต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ได้ออกแนะแนะประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นำโดย รองชาตรี จะรอนรัมย์ , นายทองส่วน งามปัญญา ,นายเจริญสุข สำราญใจ การออกแนะแนวการศึกษาต่อในครั้งนี้ ไปตามเส้นทางสายรถรับส่งนักเรียน ในเขตบริการ /นักเรียนที่สนใจสามารถมาสมัครได้เลยน๊ะ
#สมัครเรียน https://admission.isk.ac.th/wp #เว็บไซต์ https://isk.ac.th

ขอบคุณภาพ จากรองชาตรี จะรอนรัมย์