โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564


การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ประเภทห้องเรียนเกณฑ์ใบสมัครสมัครออนไลน์
ห้องเรียนทั่วไป ม.1คลิกอ่านดาวโหลดคลิกสมัคร
ห้องเรียนทั่วไป ม.4คลิกอ่านดาวโหลดคลิกสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อ


กลุ่มไลน์สมัครเรียน ม.1
อิสาณโกศลศึกษา
กลุ่มไลน์สมัครเรียน ม.4
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป