ศึกษานิเทศก์ได้มาตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการเรียนการสอน

28.6.64 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา  ขอขอบคุณ นายยศพัฒน์ แดงทองกุล ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธฺิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาครวจเยี่ยมและสอบถามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างหนักของโคโรน่าไวรัส (COVID-19)