ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2565

29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา นำโดย รองชาตรี จะรอนรัมย์และ อ.นภาพรรณ สอนบุญชู มาร่วมประชุมโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2565  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์