เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่2/2564

เปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  : นายบัวทอง อดิดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงแนวทางระเบียบการปฏิบัติตนเองของนักเรียนเกี่ยวกับดำเนินชีวิตและการเรียนในโรงเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรการของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์สถานการณ์โควิด-19

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา แจ้งเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 แบ่งกลุ่มนักเรียน 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ฉีดวัดซีน) มาเรียนที่โรงเรียน (on site) ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับฉีดวัควีน ให้เรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ที่บ้าน

การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (on site) ของโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
(1) ผ่านมาตรฐานการประเมิน TSC+ องค์กร
(2) ครูและบุคลากรโรงเรียน ได้รับวัคซีนเข็ม 3 เกิน 99 %
(3) ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับวัคซีนแล้ว เกิน 90 %