เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจวัยรุ่นห่างไกลซึมเศร้า

ขอขอบคุณคุณหมอศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 มาอบรมให้นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจวัยรุ่นไทยห่างไกลซึมเศร้าครับ