บุรีรัมย์มาราธอน 2021

09/2/64 นายชาตรี จะรอนรัมย์ และนายทองส่วน งามปัญญา ได้มาร่วมประชุมดำเนินงาน “บุรีรัมย์มาราธอน 2021” ฝ่ายคณะกรรมการประจำจุดเชียร์นักกีฬา ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ ซึ่งปีนี้ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ก็ได้ร่วมเชียร์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์อีกหลายโรงเรียน