ผลงานนักเรียน

รางวัล : ชนะเลิศเหรียญทอง  อันดับที่ ๑  ระดับชาติ จังหวัดอุดรธานี
นางสาวอารียา อาญาเมือการแข่งขัน : การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ) ช่วงชั้นม.๔-ม.๖
รางวัล : ระดับเหรียญทอง  อันดับที่ ๔  ระดับชาติ จังหวัดศรีษะเกษ.สพฐ
การแข่งขัน : เพลงไทยลูกทุ่งระดับ ม.ต้น ๑-๓
นายอรรถพล คามวาสีรางวัล : ระดับเหรียญทอง  อันดับที่ ๓  สช
ระดับชาติ จังหวัดอุดรธานี
การแข่งขัน : เพลงไทยลูกทุ่งระดับ ม.ต้น ๑-๓
รางวัล : ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑สพม.๓๒
การแข่งขัน : เพลงไทยลูกทุ่งระดับ ม.ต้น ๑-๓(บุรีรัมย์ ๑)