อบรม โครงการ Coaching

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการCoaching กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาโดยให้บุคลากรเป็นเหมือนผุ้ชี้แนะแนวทาง ซึ่งวันนี้มีท่านศน.ประดิษฐ์ ปักษา ศน.พิริยา เอกวิเศษ และทีมงาน ได้มาแนะนำแนวทางการพัฒนาบุคลากร ในdki Coaching เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กับผู้เรียนต่อไป