ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วินัยจราจร

เจ้าหน้าที่ตำรวจสภอ.เมืองบุรีรัมย์ มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

ทางโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านครับ