สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563

       5 มีนาคม 2564 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ได้จัดสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุมศึกษา สำหรับบุคคลทั่วไป  สนามสอบวัดอิสาณ ประจำปี 2563 มีพระครูวชิรธรรมารม เจ้าอาวาสวัดอิสาณ และผู้รับใบอนุุญาตโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา เมตตาเป็นมาประธาน ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา หลังจากนั้นมีพระครูปลัดนิมิตร อินทวีโร เมตตามาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
       ภาคบ่ายมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรวจเยียมสนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาบรรยากาศการสอบธรรมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี