ทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

วันที่ ๒ เม.ย ๖๔ ที่วัดอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางวาสนา ตัณฑ์สุระผู้อำนวยการโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนชาวบ้านในเขตเมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัด กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา  โดยมี พระครูวชิรธรรมารม ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ 

อิสาณโกศลศึกษา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถ ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่จะเติบโตเป็นผู้ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป  จึงร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น

ขอบคุณภาพจากรองชาตรี จะรอนรัมย์