กิจกรรมกีฬาภายใน อกศ.

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 มีประเภทชนิดกีฬาร่วมแข่งขันหลายรายการ   โดยมี นายบัวทอง อดิดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธีเปิด