พิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

3/6/66 นายบัวทอง อดิดรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวชิรธรรมารม น.ธ.เอก , พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดอิสาณ , เจ้าคณะตำบลอิสาณ เขต 1 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.) ในราชทินนามที่เดิม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระราชธรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดอิสาณ , อดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดอิสาณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์