กิจกรรมเรียนดี มีความสุข สร้างเส้นทางสู่อาชีพ

26-28 มิถุนายน 2567 ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา และโรงเรียนไทยสปาลักษณ์เรซ ณ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา. #ขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน #ขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์ทุกท่าน #ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานโรงเรียนไทยสปาลักษณ์เรซ และ #ขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษาทุกคน #ขอบคุณช่างภาพคนเก่งครับ