การแข่งขันวอลเลย์บอล อกศ.คัพ

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอิสาณโกศลศึกษา 2020 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. ผอ.บัวทอง อดิดรัมย์ 2,000 บาท
2. อ.อำนาจณรงค์ และร้านไพศาล 1995 1,000 บาท
3. พระอาจารย์เศรษฐพล ภูริปัญโญ สนับสนุนน้ำอัดลม ทีมละ 2 ขวดใหญ่ ทุกวันที่มีการแข่งขัน. (รวมแล้ว2ลัง)
4. อ.ปรีชา วังกะพันธ์ุ 300 บาท
5. อ.พิมพ์ชนก แพนแก้ว สนับสนุนสกอร์บอร์ดขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ